Kwaliteitswaarborgen

Professioneel en Ervaren

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Daarom houden we toezicht op de financiële markten.

Ons AFM Vergunningnummer: 12043057

Wij mogen u volgens onze vergunning de volgende diensten aanbieden:

  • Schadeverzekeringen particulier
  • Schadeverzekeringen zakelijk
  • Inkomensverzekeringen
  • Zorgverzekeringen
  • Spaarrekeningen
  • Verzekeringen mbt leven en vermogen

Kifid

Kifid is een onpartijdig loket voor het beslechten van klachten en geschillen van consumenten en financiële dienstverleners. Het financieel klachteninstituut is een initiatief van marktpartijen en is ministerieel erkend.

Wij bieden een aantrekkelijk alternatief voor de gang naar de rechter. Kifid komt pas in beeld wanneer u, als financiële dienstverlener, en uw klant er niet in slagen een geschil in de interne klachtenprocedure (IKP) op te lossen. Na uw schriftelijke afwijzing van zijn of haar klacht kan uw klant naar Kifid stappen.

Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer: 300.015991.